kultura

Gdzie szukać inwestorów na eventy artystyczne?

Logistyka i realizacja odbywających się na dużą skalę imprez o charakterze artystycznym domaga się po pierwsze tego, aby jasno określić cel zamyślonego eventu. Dzięki temu koordynator jest świadomy, co musi robić w dalszych etapach. I nie ma w tym wypadku rozróżnienia, czy będzie chodziło o dużą agencję z branży eventowej, czy też o prywatne jednostki, które się na to decydują.