Niepubliczna i publiczna giełda transportowa

Firmy transportowe mają ogromne znaczenie na współczesnym rynku. Od ich funkcjonowania często uzależniają się pozostałe firmy. Nic zatem dziwnego, że od dłuższego czasu odnotowuje się intensywny rozkwit tego sektora. Aktualnie możemy rozróżnić zarówno prywatne, jak również publiczne giełdy transportowe. Czym różni się ich prosperowanie?

Najogólniej platformę transportową da się zdefiniować jako punkt przekazywania informacji pomiędzy transportowcami a klientami, którymi są zarówno firmy, jak również indywidualni klienci. Tego typu platforma spedycyjna pomaga znaleźć właściwą spółkę do współpracy w określonym czasie i usprawnia komunikowanie się. Zamieszczane zlecenia dotyczą zarówno przewożonych towarów, jak również środków ich transportu. To świetne ułatwienie m.in. dla firm nieposiadających swojej grupy pojazdów i dla spedytorów, którzy chcą ograniczyć liczbę tras pozbawionych ładunku powrotnego.

Platformy transportowe są dobrze znane w sektorze logistycznym. Publiczna giełda transportowa gwarantuje dostęp do zleceń wszystkim jej użytkownikom. W ten sposób platformy te posiadają duży zasięg i zapewniają większą liczbę zleceń. Stwarza to z drugiej strony potrzebę weryfikacji zgłaszających się do nich podmiotów.
Świetnym miejscem pozyskiwania wiedzy dotyczących pracy giełd transportowych może być na przykład blog spedycyjny, taki jak https://tff.trans.eu/blog/. Ma go szeroka grupa przedsiębiorstw funkcjonujących w w tym sektorze.


Alternatywą dla giełdy publicznej, może być prywatna giełda transportowa. Tego typu narzędzie znajduje zastosowanie, gdy usługodawcy nie zamierzają publikować swojej propozycji na giełdzie publicznej. Na niepublicznej platformie dostępna jest ona tylko dla wybranej grupy sprawdzonych przewoźników. Tego typu oferta nie jest udostępniana na platformach publicznych.

Tego typu prywatna platforma dla spedytorów jest zatem poświęcona tym użytkownikom, którzy współpracują już z grupą zaufanych spedytorów. Brak jest zatem ryzyka mającego związek z losowym doborem partnera do współpracy. Ponadto giełda prywatna gwarantuje szybkie odpowiedzi na ofertę i wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest https://tff.trans.eu/. To platforma spedycyjna, która doskonale odpowiada potrzebom nowoczesnej organizacji transportu.