Firma zarządzająca nieruchomości – a sfery którymi się zajmuje

Zadaniem zarządzającego nieruchomościami jest rzetelne zarządzanie podległymi obiektami w imieniu właściciela. Oznacza to bieżącą analizę wszelakich zagadnień mogących mieć wpływ na administrowanie nieruchomością a także podejmowanie odpowiednich wyborów w tym zakresie. Zaangażowanie profesjonalnego zarządzającego ułatwia lepsze wykorzystanie posiadanych nieruchomości. Ma to wpływ na na optymalizację ponoszonych kosztów i zwiększanie zysku z posiadanych nieruchomości.

Ponadto zatrudnienie zarządzającego ściąga z posiadacza sporej ilości zajęć. Nie potrzeba pochylać się nad każdą uciążliwą sprawą dotyczącą eksploatacji budynku. Jeśli zatrudnimy zarządcę, to sytuacje kiedy spędzamy czas na sprawdzaniu milionów ofert, jakie pokaże sieć na hasło np. sprzątanie klatek schodowych Wrocław, odejdą do historii.

Do 1 stycznia 2014 roku zarządca nieruchomości miał obowiązek mieć odpowiednią licencję. Od roku 2014, nie jest to już specjalizacją uwarunkowaną od licencjonowania. Teraz do bycia zarządcą nie potrzeba specjalnego przygotowania. Konieczne jest jedynie posiadanie nieograniczonej zdolności do czynności prawnych i ubezpieczenie tzw. OC. Rozsądnie jest jednak skorzystać z usług profesjonalnego, posiadającego licencję zarządcy. Zajęcie to wymaga wiele praktyki oraz specjalistycznej wiedzy.

Następnym argumentem, dla jakiego warto korzystać z usług profesjonalnego, licencjonowanego zarządcy jest fakt, że osoba która zajmuje się administrowaniem nieruchomościami na dużą skalę ma lepsze obeznanie w rynku i prawdopodobnie dużo kontaktów do różnych podwykonawców i w związku z tym wybierze najbardziej korzystną propozycję. Na przykład zarządzający działający w stolicy Dolnego Śląska będzie orientował się jaki podwykonawca najlepiej, najsprawniej wykona cykliczny przegląd, czy czyszczenie kanalizacji we Wrocławiu.

Zarządca ma po pierwsze troszczyć się o przestrzeganie przepisów prawa związanych z podległymi mu nieruchomościami. Zobligowany jest też do prowadzenia właściwej dokumentacji finansowej zarządzanych nieruchomości. Jakie jeszcze inne obowiązki ma firma zarządzająca? Jednym z najważniejszych zajęć zarządzającego jest dbanie o odpowiedni stan techniczny zarządzanych nieruchomości. Obejmuje to również tak elementarne kwestie jak dbanie o porządek. Ponownie warto zaznaczyć tu zasadność zatrudnienia specjalistycznej firmy. Zarządca działający w danym mieście, będzie wiedział która firma najsprawniej świadczy usługi porządkowe np. we Wrocławiu. Zarządzający zajmie się też zagadnieniami spełnienia wymagań prawa.

Ponownie powraca sprawa zatrudnienia lokalnego fachowca. Budynki podlegają cyklicznym kontrolom stanu wszystkich instalacji. Miejscowy zarządzający zna swoje miasto i będzie wiedział która firma bezproblemowo i rzetelnie wykona przegląd instalacji gazowej we Wrocławiu, Łodzi, czy Warszawie. Zarządzający załatwi również codzienne kwestie dotyczące eksploatacji nieruchomości, np. w przypadku awarii. Jeśli, dla przykładu, pogotowie elektryczne we Wrocławiu nie działa najsprawniej to rezolutny zarządzający nie będzie oczekiwał na przyjazd służb lecz sam wezwie właściwego elektryka.
Żeby mógł dobrze realizować swoje zadania zarządca ma szerokie uprawnienia. Obejmują one na reprezentowanie posiadacza w wielu sprawach dotyczących podległych nieruchomości. Zarządca może chociażby podpisywać umowy na dostawy prądu i gazu bądź innych usług dla podległych nieruchomości. W związku z tym istotne jest aby zarządzający był osobą o wysokich standardach moralnych i uczciwą.